ISSN 2147-9720 | E-ISSN 2148-4279
Author Index
Abo Elazem, Abeer Ahmed 19
Açıkalın, Mustafa F. 73
Akyol, Lütfi 79
Arıkan, Murat 59
Asako, Kurumi 70
Aslan, Kerim 79
Aydın, Güle 59
Aydın, Murat 59
Behlül, Ahmet 40
Borlu, Fatih 40
Bouraoui, Aicha 1
Cansu, Döndü Üsküdar 73
Chan, Jin Ei 63
Çakar, Mustafa 36
Çalık Başaran, Nursel 46
Çetindağlı, İbrahim 36
Çınar, Muhammet 36
Dinç, Ayhan 36
Doma, Mostafa 24
Fawzy, Rasha Mohamed 19
Gouda, Wesam 24
Gökbelen, Yüksel Aslı 40
Griffiths, Sheynae 29
Hashaad, Nashwa Ismail 19
Isaacs, John 68
Işıklı, Gülşen 79
İlgen, Ufuk 66
Kikuchi, Hirotoshi 70
Kimura, Yoshitaka 70
Kono, Hajime 70
Korkmaz, Cengiz 76 73
Koster, Matthew J. 63
Küçükşahin, Orhan 66
Lee, Martin 68
Mohamed, Essam elden M. 24
Mosallam, Ahmed 24
Moshrif, Abdelhafeez 24
Nisar, Muhammad K. 81
Nossent, Johannes 29
Ostli-Eilertsen, Gro 29
Özgen, Metin 79
Özışık, Lale 46
Özkan, Sıdıka Gülkan 40
Öztürk, Kadir 36
Packianathan, Christabel 81
Palakodeti, Sandeep 63
Patel, Parvati B. 11
Patel, Tejas K. 11
Raymond, Warren 29
Roussou, Euthalia 1
Sacks, Sarah 57
Sayarlıoğlu, Mehmet 79
Semirgin Uçak, Sibel 79
Sözen, Tümay 46
Steuer, Alan 57
Temiz, Gökhan 73
Toğral, Güray 59
Üsküdar Cansu, Döndü 76
Üsküdar Teke, Hava 76
Varış, Onur 59
Yazısız, Hatice 40
Yazısız, Veli 40
Yılmaz, Sedat 36
Youssef, Mohamed Ibrahim 19
Key Words
Authors
All
Author’s Corner
Survey
AVES | Copyright © 2018 Medical Research and Education Association | Latest Update: 02.04.2018